Központi elérhetőség: +36 99 537-510

Gyártó kapacitás növelése a Marmorit Kft-nél


A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:
 

"Gyártó kapacitás növelése a Marmorit Kft-nél"
(9431 Fertőd, Fő utca 38. HRSZ:38/10)
című
GINOP-1.2.8-20-2020-01347 jelű pályázat
a
Támogató
döntése alapján,
52.425.857,- Ft
összegű támogatást nyert el!

Támogatás mértéke: 70%
Projekt tényleges befejezése: 2021.12.23.

 

Projekt bemutatása: A MARMORIT Kft. közel 53 millió forint összegű visszatérítendő támogatást nyert el a „Gyártó kapacitás növelése a Marmorit Kft-nél” című – Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. A 74.894.081,- forintos összköltségvetésű beruházásból eszközbeszerzést valósítottunk meg.

A projektet a 2020.07.08-án megrendelés elküldésével megkezdtük.
Pályázatunkat a felhívásban szereplő, technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök beszerzésével valósítottuk meg. A megvalósuló projekt az alkalmazott technológia, módszer állapotában a hatékonyság tekintetében okozott változást. A projekt megvalósításával vállaltuk a technológiai fejlesztés megvalósításán keresztül a munkahelyek megtartását. A projekt megvalósításával a koronavírus okozta gazdasági válság hatását kívántuk tompítani, jövedelmezőségünk és eredményességünk javítását terveztük elérni. Vállalkozásunk vállalta, hogy a 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám, 49fő (legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során.

Vállalkozásunk a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi elemeknek eleget tett. Beszerezte majd üzembe helyezte a pályázatban megjelölt eszközöket.

A projekt keretében beszerzett eszközök üzembehelyezése 2021.12.23-ig bezárólag megtörtént, az eszközök rendeltetésszerű használatba vételére 2021.12.23-án került sor. Ez idő alatt a vállalkozásnak biztosítania kellett az üzemszerű működés műszaki, technikai, hatósági feltételeit.

A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembe állított új berendezések hatékonysága minőségben is mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a Gyártó kapacitás növelése a Marmorit Kft-nél. beruházásához nyújtott támogatásának összege: 52.425.857, - Ft

http://www.szechenyi2020.hu/