Központi elérhetőség: +36 99 537-510

Dilatáció tűrő és nedvesség szigetelő párkány élzáró család fejlesztés

 

Kedvezményezett neve – MARMORIT Öntöttmárvány Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe – „Dilatáció tűrő és nedvesség szigetelő párkány élzáró család fejlesztése"

A szerződött projekt összege – 71 539 760 Ft

A szerződött támogatás összege – 37 733 856 Ft

A támogatás mértéke (%-ban) – 52,7 %

A projekt tervezett befejezési dátuma – 2018.06.30.

A projekt azonosító száma – GINOP-2.1.7-15-2016-00387

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés eredménye egy új alumínium ablakkönyöklő kiegészítő termék, amely a párkány-zat sorolási-, sarok- és élzárási követelményeinek megfelelő, dilatációt tűrő és 100%-os ned-vesség szigetelő záróelemeket tartalmaz. Ezen elemek kifejlesztésével olyan homlokzatzárási lehetőség jön létre amely az építés helyszínén csak szerelési tevékenységet igényel, miközben a létrejött párkányzat a műszaki feltételeket úgy teljesíti mintha ipari körülmények között, elő-re gyártott módon készült volna el. Fontos követelmény az is, hogy a termék jól illeszkedjen a modern építési stílushoz, amely az egyszerű mértani formákkal rendelkezik, de ugyanakkor dinamikus és eltérő mélységű homlokzatok zárását esztétikusan végzi el. A projekt befejezése után létrejövő termék üzletileg azért is jelentős, mert bár egyedi megoldás alakul ki az alkal-mazás révén mindenegyes épület sajátos igényeihez igazítva de az ehhez felhasznált részegy-ségek mindegyike ipari körülmények között sorozatban gyártható lesz, miközben az összesze-relés relatív alacsony élőmunka igénnyel jár. A kialakított termékcsalád standardizálása lehe-tőséget ad arra, hogy széles körben terjesszék a terméket, hiszen alkalmas lesz az egészen el-térő épületek azonos elvek szerint való zárásához. Tekintettel arra, hogy a minimál építészeti stílus a fentiekben leírtaknak megfelelően meglepően egységes homlokzati képeket hozott létre, a nagyon eltérő funkciójú épületek között is igen nagy a várható piaci felhasználás mértéke.
 

1. Megfelelő anyagminőség kiválasztása 2017.01.01 - 2017.03.31 | 40 239 960 Ft

A projekt első szakaszában el kell végezni a lehetséges alumínium ötvözetek illetve profilok kiválasztását. Ehhez a különböző anyag összetételű és morfológiájú profilok esetében fizikai teszteket kell végezni figyelembe véve a szilárdsági a követelményeket, a színazonosságot, és az oxidációs hajlamot. A szilárdság vonatkozásában egyszerre kell vizsgálni az alaktartást és a megmunkálhatóságot, ezáltal megtalálva a kellő kompromisszumot a szilárdság és a rugal-masság különböző fokozatai között. Ugyanis az alumínium profilokat jellemzően ötvözetek-ből készítik és a csekély mértékű ötvöző anyagok is jelentősen befolyásolják az ötvözet visel-kedését. A színazonosság vonatkozásban vizsgálni kell az általunk ismert ablakkönyöklőkkel való színazonosságot natúr és felületkezelt kivitel esetében is. Az oxidációs hajlam vizsgálata a különféle eloxálási technikák tekintetében szükséges, ahol a színeltérés különösen fokozott lehet az eltérő ötvöző anyagok miatt. Ezen a területen nagyon fontos megtalálni a megfelelő anyagösszetételeket mert a tervezett élzáró terméknek a különféle alkatrészei különféle profi-lokból készülnek, és mindhárom követelményt mindegyik profil vonatkozásában teljesíteni kell.


2. Megmunkálási technikák kialakítása 2017.04.01 - 2017.06.30 | 4 239 960Ft

Ezen fázis során optimalizálni kell a különféle megmunkálási technológiákat a műszaki és gazdaságossági követelményeket egyaránt figyelembe véve. Tekintettel arra, hogy az tervezett termékeknek széleskörű egyedi igényeket is le kell tudnia fedni úgy kell kialakítani a meg-munkálási technológiákat, hogy azok kellő rugalmasságot adjanak az egyedi megjelenés ki-alakításához, ugyanakkor az iparosított gyártásban ne jelenjen meg olyan nagymérvű meg-munkálás igény, hogy az elérje a helyszíni egyedi kialakítású termék munkaigényét. Ehhez az összes, általunk műszakilag lehetségesnek tartott kombinációt próbagyártással és normázással kell tesztelni és ennek alapján az egész termékcsaládra optimalizált variánst kiválasztani.


3. Vízszigetelési mód meghatározása. 2017.07.01-2017.09.30 | 4 239 960Ft

A vízszigetelési mód kiválasztásánál figyelemmel kell lennünk az előző pontban kialakított megmunkálási módra és csak ennek végleges eldöntése után választhatunk hozzá illeszkedő vízszigetelési módot. Ki kell választanunk a folyékony a gél állapotú és a szilárd szigetelő anyagok közül a legmegfelelőbbet és ki kell alakítanunk ezeknek az anyagoknak az élzáróhoz történő rögzítési módját is. A feladat jelentős eleme a piacon biztonságosan beszerezhető szi-getelő anyagok körének meghatározása majd ezek után a tesztek elvégzése, melyben a könnyű felhasználás és a hosszú élettartam egyaránt fontos tényező.


4. A prototípus alakjának kifejlesztése 2017.10.01 - 2017.12.31 | 9 039 960Ft

A prototípus alakjának kifejlesztése során figyelemmel kell arra lenni, hogy a párkányzat hő-mozgása a legszélsőségesebb időjárási körülmények közötti is biztosított legyen. Emellett pontos méretezést kell biztosítani annak érdekében, hogy a termék a műszaki feltételeket a dilatációs mozgás mindegyik pozíciójában teljesíteni tudja.

Tekintettel a lezárni kívánt csomópontok egyedi és speciális jellegére különös jelentősége van a hőmozgás biztosításának mert ezeken a pontokon a párkányzat elemei egymáshoz képest eltérő irányú hőmozgást végeznek, miközben ezen csomópontok általában extrém módon ki-tettek az időjárás viszontagságainak, különösen a csapadéknak. A projekt ezen fázisa során megvalóításra kerül a jellemzően előforduló csomópontok felderítése, és tipizálása. A kialakí-tott modellek alapján próbagyártásokat végzünk és az elkészült próba darabokat extrém időjá-rási helyzetet szimulálva teszteljük. A feladat befejező lépése a kiválasztásra került modellek pontos definiálása és gyártástechnológiájuk leírása.


5. Megfelelő felületkezelési eljárás kialakítása 2018.01.01 - 2018.03.31 | 4 239 960Ft

Ennél a lépésnél fontos tényező a piacon jelenleg kapható párkányzati elemek felületkezelé-sének feltérképezése. A megfelelő felületkezelési eljárás meghatározása nemcsak a konkrét technológiai eljárást megfogalmazását jelenti, hanem az annak során felhasznált különféle anyagok pontos definiálását is. Különösen fontos annak az eldöntése, hogy egyszeres vagy

kombinált felületkezeléseket alkalmazzunk-e. A megfelelő eljárás kiválasztásakor itt is két szempontot kell figyelembe vennünk, a színazonosságot és az időtállóságot. Mindkét szem-pont tekintetében specialitás, hogy ez az új élzáró számos esetben másfajta klimatikus igény-bevételnek van kitéve, mint a párkányzat többi eleme, mert az élzáró másképpen helyezkedik el a homlokzaton.


6. A termékdesign kialakítása 2018.04.01 - 2018.06.30 | 9 539 960Ft

Ez a feladat a műszakilag már definiált prototípus végső megjelenési formáját határozza meg. Ennek során olyan változatokat kell kialakítani melyeknek megjelenése csak a nem kritikus pontokon különböző és ezáltal úgy ad módot a legjobb design megválasztásához, hogy a mö-göttes műszaki tartalom nem csökken. A feladat a belső minták kialakítását, majd a végső modell megjelenitését jelenti.

http://www.szechenyi2020.hu/